Ekologija

Sevesso postrojenja

27.06.2012

Implementacija evropske SEVESSO II directive o kontroli rizika od velikih akcidenata vezano za opasne materije u Republici Srbiji (Seveso II Directive - Council Directive 96/82/EC...

više

Upravljanje otpadom

27.06.2012

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor...

više

Strateške procene uticaja

22.06.2012

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu „Sl.gl. RS", br. 135/04 i 88/10), predstavlja instrument za integrisanje...

više

Procene uticaja na životnu sredinu

21.06.2012

Postupak procene uticaja sprovodi se u skladu sa  Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. gl. RS" br.135/04 i 36/09) i pratećim podzakonskim aktima....

više

Integrisane dozvole

20.06.2012

Opšti ciljevi evropske direktive za Integrisano sprečavanje i kontrole zagađivanja životne sredine (IPPC directive) su sprečavanje / smanjenje emisija zagađujućih...

više