Integrisane dozvole

Integrisane dozvoleOpšti ciljevi evropske direktive za Integrisano sprečavanje i kontrole zagađivanja životne sredine (IPPC directive) su sprečavanje / smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh,  zemljište i vodu, sprečavanje / smanjenje buke, vibracija i neprijatnih mirisa, količine generisanog otpada, udesnih situacija sa značajnim negativnim posledicama po ljude i životnu sredinu, remedijacija lokacije, ušteda energije.

 

Nacionalni propisi izvedeni iz IPPC Direktive o kontroli zagađivanja životne sredine (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine „Sl. glasnik RS” br. 135/04 i prateća podzakonska akta) zahtevaju integrisani pristup pri kontroli uticaja na životnu sredinu određenih industrijskih aktivnosti kroz jedinstven proces izdavanja Integrisane dozvole.

 

ECOlogica Urbo u postupku ishodovanja Integrisane, IPPC, dozvole za industrijska postrojenja, uz kompletnu stručnu konsultantsku podršku, izrađuje i prateću dokumentaciju koja se prilaže uz Zahtev za izdavanje Integrisane dozvole:

  • Plan vršenja monitoringa,
  • Plan upravljanja otpadom,
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije,
  • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica,
  • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja,
  • Procena opasnosti od udesa,
  • Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja.