Sevesso postrojenja

Seveso postrojenjaImplementacija evropske SEVESSO II directive o kontroli rizika od velikih akcidenata vezano za opasne materije u Republici Srbiji (Seveso II Directive - Council Directive 96/82/EC of 9. December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances), je pokrenuta usvajanjem izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11).

 

SEVESO postrojenje se definiše kao postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna opasna (SEVESSO) materija u jednakim ili većim količinama od propisanih. ECOlogica Urbo za potrebe Operatera SEVESSO postojenja izradjuje dokumentaciju predviđenu Zakonom:

 

  • Obaveštenje za SEVESSO postrojenja
  • Politika prevencije i Izveštaj o bezbednosti
  • Plan zaštite od udesa.

 

Upravljanje rizikom od udesa

 

Planovi zaštite od udesa, planovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

 

Za postrojenja, odnosno, radne, infrastrukturne, distributine komplekse i druge objekte, u kojima se se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna opasna materija u manjim količinama od propisanih SEVESSO Direktivama, sprovodi se izrada Planova zaštite od udesa u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama („Sl.gl. RS", br. 111/09) i pratećim podzakonskim aktima.

 

U skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama („Sl.gl. RS", br. 111/09) i pratećim podzakonskim aktima izrađuju se i Planovi zaštite i spasavanja na nivou Republike, Pokrajine, regiona, gradova, opština.