Strateške procene uticaja

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu „Sl.gl. RS", br. 135/04 i 88/10), predstavlja instrument za integrisanje pitanja zaštite životne sredine u prostorne i urbanističke planove, sektorske programe i strategije i ispitivanje mogućih uticaja planova, programa i strategija na kvalitet životne sredine i zdravlje stanovništva. Cilj izrade strateške procene uticaja jeste ostvarivanje principa održivog razvoja i razmatranje pitanja zaštite životne sredine u ranim fazama izrade planova i programa. Strateška procena uticaja na životnu sredinu omogućava planerima i predstavnicima republičkih, regionalnih i lokalnih samouprava da uz minimalne troškove ispitaju svoje planove, programe i strategije sa aspekta zaštite životne sredine.

 Strateske_procene_uticaja