Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadomUpravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu kontrolom i merama smanjenja zagađenja vode, vazduha i zemljišta, opasnosti po biljni i životinjski svet, opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije, negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti, nivoa buke i neprijatnih mirisa.

 

Planiranje, kao sastavni deo svake organizovane ljudske aktivnosti naročito je važno u organizaciji upravljanja otpadom. Izrada Planova upravljanja otadom, Dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada se vrši u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS" br. 36/09 i 88/10) i važećim Pravilnicima vezanim za konkretne vrste otpada.