Konsultantske usluge

Konsultantske uslugeECOlogica Urbo ima usvojene principe rada:

  • Formiranje multidisciplinarnog tima u skladu sa projektnim zadatkom,

  • Efikasnost i poštovanje rokova,

  • Težnja na uštedi vremena i troškova u procedurama,

  • Zastupanje investitora pred nadležnim institucijama,

  • Konsalting za oblast životne sredine, energetske efikasnosti,

  • Konsalting za oblast prostornog i urbanističkog planiranja,

  • Konsalting za oblast projektovanja,

  • Pomoć investitoru u inspekcijskom nadzoru, 
  • Težnja i orijentacija na trajnu saradnju.