Urbanizam i prostorno planiranje

Urbanizam i prostorno planiranjeProstornim i urbanističkim planiranjem (Zakon o planiranju i izgradnji, "Sl. Glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11)

definišu se ciljevi prostornog uređenja, racionalnog korišćenja prostora, smernice za razvoj delatnosti, namena površina, uslovi za održivi i ravnomerni razvoj, pravila za uređenje i građenje. Planovi predstavljaju instrument za upravljanje i kontrolu procesa koji se odvijaju u prostoru i osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. 

 

ECOlogica Urbo učestvuje u izradi:

  • Prostornih planova,
  • Generalnih urbanističkih planova i Planova generalne regulacije,
  • Planova detaljne regulacije,
  • Urbanističkih projekata.