IPPC - Integrisane dozvole za komplekse

  • „UMKA" - fabrika kartona, Beograd
  • „FHB" - fabrika hartije, Beograd
  • „Imlek" - Industrijska mlekara Padinska Skela
  • Ciglana „Mašinac", Svilajnac
  • Ciglana „Vojvoda Prijezda", Stalać
  • „UNIPROMET" - pogon za toplo cinkovanje, Čačak
  • "Fiat Automobili Srbija" - fabrika automobila, Kragujevac