Politika prevencije, izveštaji o bezbednosti i planovi zaštite od udesa

  • „BAMBI", Požarevac - skladišni rezervoari za TNG
  • „RUDNIK I FLOTACIJA RUDNIK", Rudnik, Gornji Milanovac
  • „ATAKO", Beograd - skladišta tečnih naftnih derivata - lokacije Niš, Kraljevo i Baljevac
  • „SPEKTAR" - hemijska industrija, Aleksandrovac
  • „MARKING" - pogon za proizvodnju aluminijum sulfata, Bela Zemlja
  • „GILE GAS", Bagrdan i Ostrikovac - skladišta TNG-a i naftnih derivata