Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

PRERADA VODE, PROIZVODNJA SOKOVA I PIĆA

 • „Majdevo" - sistem snabdevanja vodom za piće za grad Kruševac i susedne opštine
 • „Trnovče" - sistem snabdevanja vodom za piće Velike Plane i Smederevske Palanke
 • „Bivoda" - fabrika vode i sokova iz Bujanovca
 • „Herba" - pogon za flaširanje vode Bujanovac
 • „Kiseljak" - opština Smederevska Palanka
 • „Fruvita" - fabrika sokova
 • „Vino Župa" - fabrika sokova i alkoholnih pića Aleksandrovac
 • Opština Topola - sva izvorišta vodosnabdevanja

 

PRERADA MLEKA, KLANICE I PRERADA MESA, PROIZVODNJA HRANE, PEKARE, MLINOVI, HLADNJAČE, FARME

 • Industrijska mlekara „Imlek", Padinska Skela
 • Mlekara „Kuč", Kragujevac
 • Mlekara „Alfa Properties", Tutin
 • Klanica „Kotlenik" Kraljevo
 • Klanica „Budućnost" Kragujevac
 • Klanica Obrad Šopalović, Mačkat
 • Prerada mesa „PAJIĆ COMPANY GROUP" d.o.o u Paraćinu
 • Pogon za proizvodnju gotovih jela i mesnih prerađevina „Takovo", Gornji Milanovac
 • Pogon za proizvodnju sladoleda i mlečnih dezerata Takovo", Gornji Milanovac
 • Klanica i prerada mesa „Popović Drakče", Žabari
 • Hladnjača „Heliks", Kragujevac
 • Pekara „Moka", Čačak
 • Farma muznih krava „Šarulja", Knić
 • Farma mlečnih krava „Farmad", Kraljevo
 • Farma mlečnih krava „Kuč Company", Lapovo
 • Farma brojlera u Bogavi, opština Despotovac
 • Inkubatorska stanica „Natalinci", Topola
 • Fabrika stočne hrane „Sto posto", Velika Plana

 

MAŠINSKA INDUSTRIJA

 • „Fiat automobili Srbija", Kragujevac
 • „Metal sistemi", Kragujevac
 • „Stublina" - livnica, mašinska obrada, galvanizacija, plastificiranje, opština Aranđelovac
 • „EMA-Knić", opština Knić
 • „LAURENCE WALTER DONČIĆ" d.o.o. - objekat za servisiranje avio-opreme, Smederevo
 • „Valman" d.o.o. - pogon za proizvodnju vodovodnih instalacija i armature, Smederevo
 • „Zimpa", Ub
 • Više pogona za proizvodnju aluminijumske i PVC stolarije

 

PRERADA MINERALA, EKSPLOATACIJA MINERALNIH RESURSA, ASFALTNE BAZE, CIGLANE

 • Asfaltna baza „Saba Belča", Preševo
 • Asfaltna baza „Divlja Rijeka", Sjenica
 • Asfaltna baza „Zagrađe", Gornji Milanovac
 • Betonska baza „SZ Prostor", Kragujevac
 • „SIP Komerc" - pogon za izradu betonske galanterije i cevi, Aranđelovac
 • „Banja Komerc" - pogon za mlevenje kamena - proizvodnju kalcijum karbonata, Aranđelovac
 • „DNV Mikron" - pogon za mlevenje kamena - proizvodnju kalcijum karbonata, Trnava, opština Raška
 • „Karbon" - proizvodnja masa za završne radove, Topola
 • Kamenolom „Kovilovača", Despotovac
 • Kamenolom „Katića Majdan", Valjevo
 • Kamenolom „Čukara", opština Raška
 • Kamenolom „Agrošumadija", opština Batočina
 • Kamenolom „Detane", opština Tutin
 • Kamenolom andezit - bazalta „Bečevica", opština Knić
 • Kamenolom dijabaza „NESI", Grujine livade, Čačak
 • Eksploatacija kvracnog peska „Provalije", opština Ub
 • Eksploatacija gline „Mašinac", Svilajnac
 • Eksploatacija gline „Vojvoda Prijezda", Stalać
 • Ciglana „Univerzum Kubršnica", Aranđelovac
 • Ciglana „Mašinac", Svilajnac
 • Ciglana „Vojvoda Prijezda", Stalać
 • Ciglana „Mak Napredak" Aranđelovac

 

HEMIJSKA INDUSTRIJA

 • „PKS LATEX", Čačak
 • „Marking" - pogon za proizvodnju aluminijum sulfata, Bela Zemlja, Užice
 • „Eko Mineral" - pogon za mešanje i pakovanje mineralnog đubriva, Smederevo
 • „Čar", Kragujevac
 • „Spektar", Aleksandrovac

 

DEPONIJE, TRETMAN I SAKUPLJANJE OTPADA

 • „Vrbak" - regionalna deponija, Lapovo
 • Centar za integralno upravljanje komunalnim otpadom u Vršcu
 • „Brzan Plast " - reciklažni kompleks, Batočina
 • Veliki broj kompleksa za sakupljanje i preradu metala
 • „Elektro Recykling" - pogon za tretman električnog i elektronskog otpada, Kragujevac,
 • „Autocentar Zdravković" - sakupljanje otpadnog ulja, Svilajnac
 • „Belkal" - pogon za reciklažu zaprljanih rastvarača,  Kragujevac
 • „Spektar" - pogon za reciklažu zaprljanih rastvarača, Gornji Milanovac

 

PROIZVODNJA PAPIRA I KARTONA, PRERADA DRVETA, PROIZVODNJA STOLARIJE

 • „Umka", Fabrika kartona, Beograd
 • „Papir pak" - proizvodnja papira i kartona, Čačak
 • „Drvopromet" Despotovac
 • „Ćuković nameštaj" Kragujevac
 • „Forma Ideale" Lapovo
 • „HUM Komerc", Svilajnac

 

PRERADA PLASTIČNE MASE

 • „REUM" - pogon za proizvodnju autokomponenti, Svilajnac
 • „Era Pak" - pogon za proizvodnju polipropilenskih traka, Čajetina
 • „CHO PLASTIC" - pogon za proizvodnju brizgane plastike, Topola
 • „Foka", Gornji Milanovac

 

POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE

 • MHE „Visočka Ržana", Pirot
 • MHE „Rsovci 1", Pirot
 • MHE „Planska", Raška
 • MHE „Kneževići", Raška
 • MHE „Vladići", Raška
 • MHE „Vladići I", Raška
 • MHE „Marići", Raška
 • MHE „Prohor Pčinjski", Bujanovac
 • MHE „Mezdreja", Knjaževac
 • MHE „Metovnica", Bor
 • MHE „Porečje", Leskovac
 • MHE „Županj", Raška
 • MHE „Samokovo", Raška
 • MHE „Drvnik", Knjaževac
 • MHE „Ribare", Žagubica
 • MHE „Topli dol", Pirot
 • MHE „Tošin kamen", Pirot
 • MHE „Ogorelica", Priot
 • MHE „Bojčevica", Pirot
 • MHE „Zlot", Bor
 • MHE „Prevalje", Bor
 • MHE „Zvezdan Uzvodno", Zaječar
 • MHE „Krepoljin" Žagubica
 • MHE „Kljunovina", Nova Varoš
 • MHE „Stolovi", Pirot
 • MHE „Jelašnica", Surdulica
 • Vetrogoneratori „Hidrowind", Tutin
 • Vetropark „Elektrowinds", Alibunar
 • Vetropark „Krivača" Golubac, Kučevo
 • Kotlarnica za biomasu „Vino Župa", Aleksandrovac

 

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

 • Obaloutvrda naselja Golubac
 • Luka „Tomi Trade", Smederevo
 • „Jabučko Ravnište" - putna infrastruktura, Stara Planina
 • „Jabučko Ravnište" - vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, Stara Planina
 • Golubac - pristanište
 • Izgradnja amfiteatra - letnje pozornice, sanacija kamenoloma i adaptacija drobilice u izložbene prostore, Golubac,
 • Izmeštanje trase državnog puta prvog reda M-25.1 i izgradnja tunelske deonice kod tvrđave „Golubački grad", Golubac

 

OBJEKTI ZA ODMOR I REKREACIJU

 • „Jabučko Ravnište", Stara Planina - smeštajni kapaciteti,
 • „Kolubara" Zlatibor - hotelski smeštaj školskog centra
 • „Jaram" Kopaonik - turistički centar, opština Brus
 • Hotel „Župa", Kopaonik

 

BENZINSKE I TNG PUMPNE STANICE:

 • Pumpne stanice za NIS, MOL, LUKOIL, HELENIC, AMS,
 • Pumpne stanice za ostala pravna lica na celoj teritoriji Republike Srbije
 • „Gile Gas" Bagrdan, Jagodina - postrojenje za proizvodnju kiseonika i drugih tehničkih gasova iz vazduha, distributivni centar TNG-a, skladište naftnih derivata

 

POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I KANALIZACIONI SISTEMI

 • Kanalizacija naselja Parlog, Golubac
 • Kanalizaciona mreža i postrojenje za tretman otpadne vode naselja Oštrelj kod Bora
 • Kanalizacija i tretman otpadnih voda naselja Krnjevo, Trnovče, Miloševac, Lozovik i Veliko Orašje u opštini Velika Plana
 • Postrojenje za tretman otpadnih voda naselja Topola