II Nagrada

Na 22. međunarodnom Salonu urbanizma održanog u Nišu, ECOLogica Urbo osvojila je drugu nagradu  u kategoriji 08 - Zaštita životne sredine kroz studije i planove, za rad "Energija i životna sredina".

 

Savremeni pristup zaštite životne sredine zasniva se na konceptu održivog razvoja i prihvatlјivosti projekata koji obezbeđuju razvoj uz dugoročno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa i životne sredine. Proizvodnja energije predstavlјa okosnicu razvoja i najznačajniju pretnju životnoj sredini. Kroz Studije o proceni uticaja i Strateške procene uticaja Planova na životnu sredinu energetskih postrojenja vrši se analiza značajnih uticaja na životnu sredinu, propisuju se obavezne mere prevencije, zaštite i monitoringa, kao i mere ekološke kompenzacije.