Nagrada

Na 21. međunarodnom Salonu urbanizma održanog u Leskovcu, u saradnji sa GIZ/Ambero Consulting, ECOlogica URBO osvojila je prvu nagradu za rad „Novi instrumenti u postupku izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu na primeru novog stambenog naselja Resava u Despotovcu“ u kategoriji „Zaštita životne sredine kroz studije i planove“.

 

Novi instrumenti u postupku izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu razvjeni su u okviru GIZ-ovog projekta srpsko-nemačke saradnje „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”, a u saradnji sa Ambero Consulting, Beograd i radnom grupom za izradu Priručnika za sprovođenje postupka strateške procene uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju.