VIII Letnja škola urbanizma, Tara 2013

ECOLogica Urbo bila je učesnik na međunarodnom naučno-stručnom skupu koji organizuje Udruženјe urbanista Srbije i Republički geodetski zavod u saradnji sa GIZ/ AMBERO/ ICON.

 

Teme ovogodišnje letnje škole bile su:

l Novi i aktuelni zakoni o uređenјu prostora i nјihovo sprovođenјe,

ll Prioritetni investicioni objekti.

 

Preduzeće ECOLogica Urbo je učestvovala na ovom skupu i prezentovala svoj rad na temu: Unapređenje sprovođenja postupka strateške procene uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju.